Betingelser for støtte til køb af bil
Der er visse betingelser du skal opfylde for at for at få støtte til at købe af bil. Først og fremmest skal du have en varig nedsat funktionsevne:

  • en nedsat funktionsevne såvel fysisk som psykisk betyder, at din mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter er ophævet eller væsentligt nedsat
  • at lidelsen skal være varig betyder, at der ikke må være flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være en midlertidig tilstand som f.eks. et brækket ben 


Det er desuden et krav, at den varige nedsatte funktionsevne i væsentlig grad gør det svært for dig at udøve mindst én af følgende:

  • at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil. Det er en betingelse, at du er i arbejde, og at dit arbejde skaffer dig et væsentligt bidrag til forsørgelsen
  • at gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Det er en betingelse, at dit uddannelsesforløb er tilrettelagt, så det sigter mod fremtidige arbejds– og indtægtsmuligheder
  • at deltage i aktiviteter uden brug af bil. Det er en betingelse at du har et højt aktivitetsniveau udenfor hjemmet som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil

Skive Kommune foretager en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og sociale forhold, din manglende evne til at færdes (gangdistance, nedsat mobilitet, særligt skånebehov) samt dit daglige kørselsbehov. Vi lægger vægt på, at du har en varigt nedsat funktionsevne og at du har en væsentlig nedsat gangfunktion. Det vil sige, at der ikke er flere muligheder for behandling/ forbedring/genoptræning. Vi ser desuden på om dit kørselsbehov kan tilgodeses på anden vis, herunder om hjælpemidler, kollektive transportmidler, flexture eller handicapkørsel kan tilgodese dit kørselsbehov. 

Bemærk at lang afstand til offentlige transportmidler ikke kan begrunde at du kan få økonomisk støtte til køb af en bil.

Publiceret 15-10-2015