Økonomiske forhold i forbindelse med støtte til køb af bil
Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til at købe en bil, bliver der givet støtte til at du kan købe den billigst egnede bil. 
Støtten bliver givet som et rentefrit lån på op til 174.000 kr. *, dog højst bilens pris.

Lånet opdeles i to dele: en afdragspligtig del og en afdragsfri del. Det betyder, at du tilbagebetaler halvdelen af lånet over seks år i månedlige afdrag. Samtidig nedskriver Kommunen den anden halvdel af lånet i tilsvarende månedlige beløb, således at lånet er afviklet efter 6 år.

Hvis din årsindkomst er over 208.000 kr.*, bliver din afdragspligtige del af lånet forhøjet.


Under ganske særlige forhold kan du få støtte til køb af en bil, der koster mere end 174.000 kr.* 
Er dette tilfældet, bliver den del af bilens pris der overstiger 174.000 kr.* givet som et afdragsfrit lån, der bliver nedskrevet af Kommunen over seks år.

Du kan vælge at købe en anden bil, end den Skive Kommune har fundet billigst egnet. Bilen skal være tilsvarende egnet. Du skal selv betale merprisen for evt. særlig indretning og for selve bilen.

Beløb markeret med * viser takster for 2014. Taksten reguleres hvert år pr. 1. januar. Taksterne er opdateret til 2014 niveau.


Tilskud til særlig indretning
Det kan også være du har behov for at på indrettet din bil på en særlig måde. Du kan søge om tilskud til en nødvendig indretning af en bil, hvis du opfylder følgende krav:

  • politiet stiller krav om det (kørekortspåtegning)
  • hvis dine helbredsforhold taler for det
  • hvis det gør det væsentligt nemmere for dig at komme ind og ud af bilen eller medbringe hjælpemidler
  • du skal altid kontakte kommunen inden iværksættelse af indretningen, da du ellers risikerer af få et afslag
  • hvis du har fået bevilget en særlig indretning i din bil og den går i stykker, kan du søge Skive Kommune om støtte til reparationen. Dette skal også ske inden reparationen udføres


Løbende udgifter og vedligeholdelse
Du skal, som enhver anden bilejer, selv afholde udgifter til f.eks.

  • brændstof
  • forsikring (fuld kasko er et krav i loven)
  • dæk, olieskift, luftfiltre m.m.
  • vedligeholdelse af den særlige indretning, herunder serviceeftersyn i henhold til retningslinjerne fra leverandøren
  • rengøring, vedligeholdelse og reparationer i øvrigt på bilen

 

Afgiftsfritagelse
Hvis du er berettiget til at få støtte til at købe en bil, er du samtidig berettiget til fritagelse for betaling af grøn ejerafgift. Du fritages ikke for udligningsafgiften.

Publiceret 15-10-2015