Oversigt over leverandøraftaler – kropsbårne hjælpemidler

Oversigten viser, hvor du kan anskaffe dit bevilgede hjælpemiddel uden egenbetaling ved bedst og billigste hjælpemiddel 


Brystproteser pr. 1.1.2019:

Boisen
Tlf. 3360 6262
Besøg Boisens hjemmeside

Kompressionsærmer og ærmepåtager:
Boisen
Tlf. 3360 6262
Besøg Boisens hjemmeside

Kompressionsstrømper:
Mediq Danmark 
Tlf. 3637 9130
Besøg Mediqs hjemmeside

Påtagningshjælpemidler til kompressionsstrømper:
OneMed A/S
Tlf. 8610 9109
Besøg OneMed hjemmeside

Stomihjælpemidler:
Kirstine Hardam A/S
Tlf. 9742 3233
Besøg Kirstine Hardams hjemmeside

Katetre:
Abena A/S
Tlf. 7431 1818
Besøg Abenas hjemmeside

Bleer:
SCA/Tena
Tlf. 4816 8210
Besøg hjemmesiden

Diabeteshjælpemidler (injektions- og testmaterialer):
Reamed Thisted
Tlf. 9793 4600
Besøg Reameds hjemmeside

Parykker:
Toftild Alternativ Hår, Ålborg
Tlf. 9810 3211
Besøg Toftilds hjemmeside

Ortopædisk fodtøj, ortopædiske indlæg samt ortopædiske tilretninger af fodtøj:
Sahva A/S
Tlf. 7011 0711
Nærmeste klinik: Holstebro og Viborg
Besøg Sahvas hjemmeside 

På ortopædisk fodtøj er der en egenbetaling som fastsættes årligt af Børne- og Socialministeriet.
I 2019 udgør egenbetalingen for ortopædisk fodtøj: 900 kr. for voksne og 500 kr. for børn.


Ortoser (skinner, bandager og korsetter)

Sahva A/S. Tlf. 7011 0711
Nærmeste klinik: Holstebro og Viborg
Besøg Sahvas hjemmeside

Proteser
Her anvendes godkendelsesmodellen med tilbud fra flere leverandører.

 Publiceret 20-01-2019