Frit valg af kropsbårne hjælpemidler

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på: 

  • at du tager sagen i egen hånd
  • at du kan få ekstra udgifter
  • at det er dit ansvar, at hjælpemidlet lever op til de krav, der står i din bevilling 
  • at du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til  bevillingens krav
  • at det ved fejl og mangler er dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret jf. Købeloven

 

Se Skive Kommunes leverandøraftaler for kropsbårne hjælpemidler

 
Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Når du får bevilget støtte til anskaffelse af kropsbårne hjælpemidler, kan du frit vælge din leverandør.

Hvis du ønsker at benytte frit valg, skal du være opmærksom på, at det stiller krav til dig selv. Det betyder nemlig, at du tager sagen i egen hånd og selv kommunikerer med leverandøren, indhenter prisoverslag mm.

Det er dit eget ansvar at gøre krav på din reklamationsret jf. købeloven, hvis der er eller opstår fejl og mangler ved hjælpemidlet.

Den støtte, som du kan få til et hjælpemiddel, er fastsat ud fra en vurdering af hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst. Skive Kommune har indgået leverandøraftale på de fleste kropsbårne hjælpemidler. Det er prisen i leverandøraftalen, der afgør hvilket tilskud du kan få.

Leverandør-listen (markeres/linkes) viser, hvor du kan anskaffe hvilke hjælpemidler indenfor det bevilgede tilskud. Priserne i leverandøraftalerne er ikke offentlige.

Du kan til enhver tid vælge en anden leverandør, end dem på listen, og dit frie leverandørvalg gælder i hele Danmark.

Hvis du vælger en anden leverandør, skal du være opmærksom på, at du selv skal betale differencen, hvis hjælpemidlet er dyrere end den fastsatte tilskudspris. Undersøg derfor prisen hos leverandøren, inden du vælger leverandør.

Hvis du vælger en leverandør, hvor prisen er lavere end den fastsatte tilskudspris, dækker kommunen kun den faktiske anskaffelsespris.

Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til leverandøren. Du skal altså ikke selv lægge penge ud, når du anskaffer det bevilgede hjælpemiddel.

Det er dig, der står som køber af produktet, og du har ret til at klage over varen efter de almindelige regler for forbrugerkøb.

 

Flere oplysninger om frit valg af kropsbårne hjælpemidler

Du kan få svar på dine spørgsmål om frit valg af hjælpemidler hos Visitation og Hjælpemidler. Reglerne om frit valg af hjælpemidler, finder du i servicelovens § 112.

 

Publiceret 05-12-2018