Afprøvning af hjælpemidler

Skive Kommune tilbyder ikke kørsel til afprøvning af hjælpemidler, som kommunen har bevilget. 

Dog kan du om søge kørselsgodtgørelse, hvis du selv har kørt eller hvis du har taget offentlige transportmidler: 

 • kørselsattesten med datoer (attesteret af den leverandør du har været hos) skal sendes til Myndighedsafdelingen
 • scan papirerne ind og send dem til mail: visitation-hjaelpemidler@skivekommune.dk
 • du kan også sende dem med almindelig post til: Visitation & Hjælpemidler, Resenvej 25, 7800 Skive 

 

Handicapkørsel

Hvis du ikke har mulighed for at køre selv, blive kørt eller tage offentlige transportmidler har du mulighed for at blive visiteret til handicapkørsel. Handicapkørsel er for svært ganghandicappede og blinde/stærkt svagtseende, og der er en række krav du skal opfylde for at blive visiteret til det: 

 • du skal være fyldt 18 år
 • du skal være berettiget til et ganghjælpemiddel, f.eks. en rollator
 • du må ikke være i stand til at benytte offentlige transportmidler
 • pr. 1.1.2015 omfatter handicapkørselsordningen også alle blinde og stærkt svagtseende, også selvom de ikke har andre udfordringer end deres synshandicap


Du skal søge om at blive optaget i handicapkørselsordningen hos Visitation & Hjælpemidler: 

 

Flextur 

Flextur kan benyttes af alle - til alle formål.
Du kan bestille flextur hos Midttrafik på telefon 8740 8300. 

Læs mere på Fleksturs hjemmeside

 

Kørsel til behandling på sygehus

Hvis du skal til behandling på sygehuset, og ikke selv kan køre eller tage offentlige transport midler skal du kontakte Regionens kørselskontor på telefon 7023 6248.

 

Kørsel til genoptræning (§ 140)

Du kan bestille kørsel til genoptræning (§ 140) hvis du skal til genoptræning, men ikke selv har mulighed for at komme frem.

 • det er fysioterapeuterne i Sundhedscenter Skive, der vurderer om du er berettiget til at blive kørt til genoptræning
 • hvis du har en kommunal genoptræningsplan vil din fysioterapeut i Sundhedscenter Skive bestille kørslen
 • hvis du skal til genoptræning på sygehuset i Viborg vil administrationen i Sundhedscenter Skive bestille kørslen
 • hvis du selv kan køre, kan du søge om befordringsgodtgørelse hos Sundhedscenter Skive,
  Resenvej 25, plan 3, 7800 Skive, tlf. 9915 7300

 

Kørsel til praktiserende læge

Hvis du er pensionist, og du på grund af din fysiske eller psykiske tilstand er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge om kørsel/befordring til egen læge eller speciallæge.

Læs mere om kørsel til praktiserende læge

Publiceret 15-03-2019