Regler for tilskud
Hvis du får bevilget tilskud til en ændring i din bolig skal du være opmærksom på følgende regler,
der gælder uanset om du bor i egen bolig eller til leje:

 • du kan ikke få tilskud til en ændring i din bolig, som du har sat i gang inden vi har godkendt projektet
 • når vi giver tilskud til en ændring af din bolig skal du bruge de billigste og bedst egene materialer og produkter
 • vi giver ikke tilskud til almindelig istandsætning, modernisering og vedligeholdelse

 

Hvis du selv ejer din bolig skal du desuden være opmærksom på:

 • i en ejerbolig har du selv ejendomsretten over ændringerne i boligen – medmindre andet er aftalt med os
 • du er selv ansvarlig for vedligeholdelse og eventuelle reparationer af ændringen i din bolig
 • hvis du flytter giver vi som hovedregel ikke tilskud til at reetablere ændringen i din bolig – medmindre andet er aftalt med os
 • Hvis din bolig stiger i værdi efter en ombygning eller tilbygning, skal vi have pant i ejendommen svarende til værdiforøgelsen, med værdiforøgelsen
 • SKAT vurderer om din bolig stiger i værdi efter ændringen

 

Hvis du bor i lejebolig gælder følgende regler:

 • Skive Kommune skal søge ejeren eller administratoren af din bolig om tilladelse til at lave ændringen i boligen
 • i forbindelse med denne tilladelse skal det aftales om ændringerne skal reetableres ved opsigelse af lejemålet hvis du flytter
 • hvis det er tilfældet er det en udgift, som Skive Kommune skal betale

 

 

Publiceret 16-10-2015