Tilskud til ændringer i din nuværende bolig eller til boligskifte
For at få tilskud fra Skive kommune til ændringer i din nuværende bolig eller til et boligskifte skal du først og fremmest skal du have en varig nedsat funktionsevne:

 • en nedsat funktionsevne såvel fysisk som psykisk betyder, at din mulighed for at deltage i forskellige daglige aktiviteter er ophævet eller væsentligt nedsat
 • at lidelsen skal være varig betyder, at der ikke må være flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være en midlertidig tilstand som f.eks. et brækket ben

 

Krav til ændringen
For at Skive Kommune kan tildele dig tilskud til at ændre din bolig skal ændringen leve op til følgende krav:

 • den skal gøre din bolig til et bedre egnet sted for dig, både på kort og lang sigt
 • hvis du har en fremadskridende sygdom er det især vigtigt, at boligen bliver egnet til dig på lang sigt
 • boligændringen skal være nødvendig for dig, for at du fortsat kan være i din bolig
 • ændringen skal gøre dig mere selvhjulpen
 • hvis du har en hjælper nu, skal ændringen gøre det lettere for hans/hendes arbejde for dig
 • udgifterne til ændringen af boligen skal være rimelige i forhold til de forbedringer du vil få

Sagsgangen
Når vi modtager din ansøgning vil en sagsbehandlende terapeut vurdere, om du har ret til få tilskud.
Vi lægger vægt på følgende kriterier: 

 • er din funktionsevne varigt nedsat?
 • oplysninger om dine helbredsmæssige forhold (de skal være dokumenteret fra din læge, speciallæge eller lign.)
 • har du nogle hjælpemidler nu?
 • er der forventninger om nye hjælpemidler i fremtiden?
 • hvordan er dine familieforhold?
 • hvordan er dine sociale forhold?
 • vi vil lave en gennemgang af de problemer du oplever i din bolig, som den er nu.
 • vi vil se på, om det er muligt at lave ændringer i din nuværende bolig indenfor det eksisterende boligareal
 • vi vil få en ekstern vurdering af din bolig, eksempelvis en byggesagkyndig
 • hvis du bor til leje skal vi have en tilladelse fra din udlejer til en eventuel ændring


Vi vil undervejs drøfte de forskellige muligheder med dig. Det er derfor vigtigt at understrege, at din sag først er endelig afgjort, når du modtager en skriftlig afgørelse fra os.

Sådan ansøger du om hjælp til boligindretning

Du ansøger om hjælp til boligindretning/boligskifte hos Visitation & Hjælpemidler. Du kan søge digitalt ved at logge på med nemid. Du kan også vælge at printe ansøgningen og sende den til sas-myndighed@skivekommune.dk eller Visitation & Hjælpemidler, Resenvej 25, 7800 Skive.

Ansøg digitalt

Publiceret 05-10-2018