Demens - en folkesygdom

Demens er at betragte som en folkesygdom i Danmark. Næsten 90.000 er ramt af sygdommen og tallet stiger med næsten 20.000 om året – blandt andet som følge af stigende levealder.
Det kan være svært at leve med en demenssygdom og både den demente og de pårørende vil - før eller siden - få brug for støtte og hjælp.

Demens viser sig ofte som:

 • Hukommelsen og koncentrationen svigter
 • Evnen til at orientere sig svigter
 • Evnen til at formulere sig påvirkes
 • Personlighed, humør og adfærd forandres
 • Evnen til at udføre daglige gøremål påvirkes

Vær åben omkring de problemer, der opstår og søg professionel hjælp.

Vi tilbyder:

 • Vejledning og oplysning ved mistanke om demens
 • Støtte og vejledning til den demensramte familie
 • Information om Skive Kommunes tilbud til borgere med demens og deres pårørende bl.a. demensplejebolig (midlertidigt ophold på et plejecenter)
 • Hjemmebesøg
 • Info- og samværscafe Café Solstrejf
 • Pårørendegrupper
 • Dagcentertilbud
 • Støtte i eget hjem (der des individuel støtte i eget hjem, efter visitation via Visitation & Hjælpemidler)
 • Demensskole - er ikke planlagt for 2019. Hold øje her på siden eller i Midt på Ugen.

Har du brug for at tale med en fagperson om demens, kan du kontakte:

Sygepleje-uddannede demenskoordinator Katrine Frandsen Eberhardt på telefon 2487 4293. Eller en af vores sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, der er demensressourcepersoner i hjemmeplejen og på plejecentrene. De har den tætte kontakt med demensramte borgere og pårørende.

 

Publiceret 03-07-2019