Oplevelsesklynger handler om at styrke hinandens produkter i værdikæder. Ens eget produkt bliver mere værd, når det kan opleves sammen med andre produkter. 

  • Grundlæggende er opskriften for succes med turisme- og oplevelsespolitikken følgende: 

Natur + Kultur + Konkrete produkter + Klynger = Vækst

  • Oplevelsesklyngerne kan sammen med Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter ses som producenterne, der producerer interessante og relevante produkter til gæsterne. Især Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og samarbejdet med klyngerne udgør det konkrete produktionsapparat, der udvikler, sammensætter pakker, markedsfører og sælger produkter til de kunder, der efterspørger disse produkter. 

Skive Kommune ønsker at skabe udvikling gennem tre klyngetyper. Lokal udvikling i klyngerne understøtter også udviklingen i hele Skive Kommune.

  • Den potentielle klynge: I den potentielle klynge identificeres klyngens specialisering i relation til stedets ånd, historie, natur, kultur med videre. Der indgås uforpligtende samarbejder, og der opbygges fælles viden gennem analyser af stedet og virksomhederne/foreningerne/enkelt–personerne på stedet. En klyngefacilitator hjælper klyngen i gang, men det er klyngens medlemmer, der trækker det største læs. Der afholdes netværksmøder med input fra egne rækker og inviterede udefra.

  • Klynge under udvikling: Der arbejdes med mere forpligtende samarbejdsformer, som løfter klyngens arbejde i forbindelse med blandt andet videndeling, klyngestrategi, studieture, seminarer, workshops, virksomhedsbesøg, branding af klyngen, kompetenceudvikling og nye projekter indenfor og udenfor klyngen. Der inddrages vidensinstitutioner i klyngearbejdet.

  • Moden klynge: Her formaliseres samarbejdet, og mere forpligtende samarbejdsformer spiller en tiltagende rolle. Der arbejdes blandt andet med markedsanalyser og trendanalyser, branchekendskab, strategi og værdikædesamarbejde. Endvidere udvikles og styres projekter, og der udarbejdes dokumentation for og evaluering af klyngearbejdet. Samarbejdet med vidensinstitutioner udvides og udvikles.

Feriehusanalyse 2016

Skive Kommune gennemførte i august 2016 en feriehusundersøgelse blandt feriehusejerne i Skive Kommune. Der blev udsendt i alt 5.054 spørgeskemaer via digital postforsendelse til feriehusejerne af de 3.683 feriehus i kommunen. I alt var der 1.024 gennemførte besvarelser, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Analyse af feriehus landliggerkulturen i Skive Kommune 2016.pdf

Publiceret 31-01-2017