Mange drømmer om en bolig ved vandet, og i Skive er der gennem de senere år etableret boligområder ved fjorden både nord og øst for bycentrum. Også i de kommende år vil der være gode muligheder for at opføre boliger med fjordudsigt, samtidig med at kystlandskabets værdier bevares.

Natura 2000 i byen
Skive Ådal er udpeget som et særligt beskyttet område, dele af den er fredet og dele udpeget til Natura 2000 område. Derfor vil ådalen i fremtiden i endnu højere grad end i dag ligge som en grøn, rekreativ kile mellem bydelene. Kilen skal sikre nem adgang fra byen til både kysten og til det åbne land - i harmoni med kommunens tværgående temaer: energi og sundhed vil der blev etableret et effektivt stistystem ved åen, så man har mulighed for at lade bilen stå og i stedet komme rundt på cykel og til fods.

Fokus på energi
I midtbyens sydøstlige hjørne, men en attraktiv beliggenhed klos op ad åen, er der planer om at skabe rammer for et moderne boligområde. Der opstilles krav til energiforbruget, så bygningerne opføres energi- og miljørigtigt. Miljømæssig bæredygtighed og reduceret energiforbrug tænkes ind i al byplanlægning - også når ældre boliger i området løbende renoveres. Tekniske anlæg, taghætter, ovenlys, minimøller, solceller og lignende bliver således indpasset i en arkitektonisk, bæredygtig sammenhæng.

  

MÅL FOR SKIVE BYS UDVIKLING

  • Skive by skal være lokomotivet for den kommunale udvikling
  • Byudviklingen skal i højere grad foregå indenfor den nuværende byzone
  • Skive skal fortsat kunne tilbyde attraktive boliger
  • Skive midtby skal fastholdes og videreudvikles som et attraktivt handelscentrum
  • Skive skal styrkes som erhvervs- og uddannelsesby
  • Skives status som energiby understøttes og bruges som udviklingsparameter
  • Skive skal styrke sin sundhedsprofil og udvikle byens samspil med naturen
  • Den negative miljøpåvirkning i Skive skal reduceres

 

 

 

Publiceret 12-02-2014