Indvielse af Rønbjerg områdefornyelse, onsdag d. 13. maj ved hallen

Program:

  • 16.30 - Velkomst
  • 16.45 - Indvielse ved borgmester Peder Christian Kirkegaard
  • 17.00 - Underholdning for børnene ved tryllekunstner og ballonklovn Michael Koed
  • 18.30 - Afslutning

Arrangør er Estvad-Rønbjerg Borgerforening

 

Rønbjerg Områdefornyelse er et af de større projekter i byen. Den har kørt over en længere årrække, men nu tager det for alvor fart.

I 2010 meddelte Ministeriet at de havde reserveret midler til projektet.

I 2011 godkendte Ministeriet programmet for projektindholdet hvormed pengene fra Ministeriet var sikret.

I 2013 meddelte LAG at de ligeledes støttede projektet.

Rønbjerg Områdefornyelse havde oprindeligt et samlet budget på 9.778.000 kr. Af disse bidrog Skive Kommune med 1.600.000 kr, Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter med 700.000 kr og LAG med 855.000 kr. Med håb om at kunne rejse ca. 6,5 mio kr via fonde er der over en årrække lagt en masse kræfter i dette arbejde både lokalt og kommunalt. Desværre har det ikke været muligt at fremskaffe midlerne. Da deadline for Ministeriet og LAG nærmede sig tog Skive Kommune derfor i samråd med de lokale i 2014 en beslutning om at nedjustere områdefornyelsen, således at der blev anlagt projekter tilsvarende de midler man havde. Disse projekter er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem Skive Kommune og lokale repræsentanter der sidder med i Styregruppen. I august 2014 blev planerne fremlagt til Rønbjergs byfest og med stor lokal begejstring og opbakning er projektet nu ved at nærme sig projekteringsfasen.

 

Rønbjerg Områdefornyelse er etapeopdelt, da denne type projekter strækker sig over en årrække.

I 2012 blev etape 1 således gennemført og består af stenmelsstier der binder byen sammen på tværs og slynger sig omkring nogle af byens mange stenalderhøje.

I 2014 igangsættes etape 2 og dækker over den sidste del af de tiltag områdefornyelsen dækker over. Etape 2 omhandler helt konkret:

  • Et aktivitetsområde ved Rønbjerg Skole med en lang række aktiviteter for alle
    aldersgrupper
  • Et offentligt toilet for byens besøgende placeret ved Købmanden
  • Trafiksikring af Sejer Pedersens Vej
  • Tilskud til tunnel-projekt for øget trafiksikring

Rønbjerg_planA.JPG

 

 

Rønbjerg_render3.jpg

 

 

Arkitektfirmaet ArkPlan fra Aarhus er totalrådgiver på opgaven. Tegningerne er blevet til på baggrund af de ønsker der lokalt er kommet til udtryk i forbindelse med fastlæggelse af programindholdet, og gennem et efterfølgende arbejde i grupper.

Der har været afholdt udbudsrunde, og opgaven er tilfaldet Tjele Entreprenør Forretning ApS.

Arbejdet forventes udført ultimo april 2015. Der tages forbehold for forsinkelser grundet vejrlig.

Vil du gerne vide mere er du velkommen til at kontakte projektleder Peter E. Steens på pets@skivekommune.dk

 

Publiceret 17-09-2014