Hvordan kan fremtidens landskab være et værdifuldt natur- og oplevelseslandskab, der er attraktivt at bo i, samtidig med et effektivt produktionslandskab?  
  

Landdistriktet Nordfjends ligger naturskønt med mange kultur-, natur og landskabsværdier og med en allestedsnærværende udsigt til Limfjorden. Samtidig ligger området tæt på E45 og andre jyske storbyer. Området har derfor mange muligheder, men også udfordringer som andre landdistrikter, og med kommunens projekt undersøges udviklingspotentialet i landsbyerne og det åbne land. Redskaberne er blandt andre samarbejde med brugere, ejere og foreninger samt en helhedsorienteret og koordineret indsats i området. Den overordnede hensigt med projektet er på denne vis at opnå en visionær, strategisk og fysisk planlægning for landdistrikternes fremtid. 


Aktuelt - efterår 2015 - vinter 2016

PROCESPLAN FOR MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING

Procesplan_Skive Kommune.pdfTak for jeres deltagelse i det åbne møde i Hald forsamlingshus den 6. januar 2016. Herunder ses oplæg fra mødet. På undersiden ”Presse” kan læses en artikel i Skive Folkeblad om mødet.


Nordfjendsprojektet er i endnu en runde af borgerinddragelse, hvor vi i kommunen arbejder for, at vi sammen med borgerne kan fastlægge en vision og strategi for Nordfjends. 

Den 20. januar 2016 er der ansøgningsfrist for deltagelse i et jordfordelingsprojekt, der er igangsat af en selvstændig gruppe, Collective Impact, under Realdania. Skive Kommune ansøger sammen med fire andre kommuner, men kun 2-4 kommuner får tildelt en betalt jordfordeling.

Med jordfordelingen er der ønske om at igangsætte de mål og visioner, der er udarbejdet i borgerinddragelsen og dermed styrke landdistriktsudviklingen i Nordfjends. 

I projektet vil der blandt de 2-4 kommuner blive 10 mio. kr. til facilitering af en jordfordeling og 40 mio. kr. til opkøb af en jordpulje. De 40 mio. er et lån til jordpulje fra Realdania, for at få processen til at rulle og pengene går efter jordfordelingen derfor tilbage til Realdania igen. 

Læs mere om Collective Impact på collectiveimpact.dk/

 

Se udkast til helhedsplanen for Nordfjends herunder:  


Samarbejdspartnere


Fremtidens Landskaber’ er titlen på et landsdækkende forskningsprogram fra Københavns Universitet, hvor Skive er en af 13 deltagende kommuner. Forskningen har til sigte at forbedre landskabsplanlægningen i Danmark gennem projekt- og helhedsorienteret planlægning i landdistrikterne. Projektet løber fra 2013-2017.  

Forskningsprogrammet ”Fremtidens Landskaber” er finansieret dels af nedenfor nævnte videnspartnere og sponsorer og dels af de deltagende kommuner.
Skive Kommunes projekt ”Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends” gennemføres efter et samlet budget på 600.000 kr. inkl. kommunalt anvendte timer. Af dette beløb bidrager projektet til kontant medfinansiering af ’Fremtidens Landskaber’ med 300.000 kr. Disse projektpenge er primært bundet til projektprocessen, hvilket vil sige, at eventuelle anlægs- og driftsprojekter som følge af projektet skal finansieres på anden vis.  


 
 

 

     

 

 

 

Publiceret 25-02-2015