Se her Spøttrup Ugeavis´ film om borgerinddragelses workshop ved Ålbæk, 3. maj 2014.

 

Som en del af det udviklingsforløb, der ligger indenfor Stedet Tæller kampagnen, afholdtes 3. maj en workshop og aktivitetsdag ved Ålbæk. Formålet var at bringe viden og  idéer for området frem fra borgere, brugere og aktører i området. Selve workshoppen blev varetaget af proceskonsulentfirmaet Bascon, som bearbejder det indkomne materiale og udarbejder en analyse og rapport om udviklingsmulighederne for Ålbæk Strandpark. Arrangementet blev afviklet i samarbejde Ålbæk Strandparks projektgruppe, Limfjords Camping & Vandland og et antal frivillige medhjælpere.

Trods en frisk og kølig vind fra havet mødte over 100 personer op til workshoppen, som Bascon kalder en succes. Der kom rigtig meget information frem om området og der var en livlig diskussion under de vandringer i området, som de tre hold skulle igennem. Også ved den efterfølgende opsamling kom lang række hensyn og gode idéer frem i lyset.

Some description

 

Opfølgningsworkshop

Hør om resultatet af workshoppen og om mulighederne for hvordan de kunne realiseres. Næste skridt er nu den analyse som Bascon og Ålbæk Strandparks projektgruppe vil præsentere på en opfølgningsworkshop 22. juni – også på Limfjords Camping & Vandland. På opfølgningsworkshoppen, vil dannelse af en forening for varetagelsen og koordineringen mellem funktioner og aktiviteter i området blive drøftet. Er man interesseret i at være med til at tage ansvar for områdets fremtid, anbefales det at møde op på opfølgningsworkshoppen.

Opfølgningsmøde

 

 

Some description 

Tegnekonkurrence

Under workshoppen bidrog de tilstedeværende børn med forslag til, hvordan de forestillede sig Ålbæk Strand kunne se ud.

Se tegningerne her

 

 

Publiceret 30-04-2014