Sammenbindende elementer

Hvor de 4 særlige steder kan tænkes i en sammenhæng i forhold til arkitektur, indpasning i landskabet og variation i oplevelser, så er der rent fysisk også et behov for at sammenbinde de forskellige, karakterfulde elementer i Ålbæk Strandpark, så området fremstår som en samlet helhed.

Projektet fremhæver 3 elementer, der tænkes særligt bearbejdet i projektet for at sammenkæde de særlige steder; stiforbindelser, skiltning og udsigtskiler.

(fra projektrapporten, Bacon A/S, august 2014)

Sammenbindende elementer Bascon.jpg

Projektområdet vist på kort

Projektområde.jpg

Publiceret 21-08-2014