Særlige steder

Der peges i forprojektet på 4 særlige steder som i en sammenhæng både indkredser stedets potentialer og historie og sammen vil kunne forstærke stedets identitet og skabe gode rammer for fællesskab og aktiviteter i det fremtidige Ålbæk Strandpark.

De 4 særlige steder udgøres af "Ankomsten", hvor den nuværende p-plads med toiletbygning ligger, "Opholdstrappen", som er bindeleddet mellem campingpladsen og stranden, "Badestranden", området mellem de 2 badebroer og endelig "Fiskerlejet" som repræsenterer en unik kulturhistorisk værdi og fortæller en helt særlig historie om Ålbæk Strand.

(fra projektrapporten, Bacon A/S, august 2014)

Særlige Steder Bascon.jpg

Projektområdet vist på kort

Projektområde.jpg

 

Publiceret 21-08-2014