Billede_01

 

På denne naturskønne beliggenhed med udsigten op gennem Sallingsund, til Mors, Jegindø og Kås halvøen ligger en af Vestsallings bedste badestrande. Stedet danner ramme for et projekt der udspringer af et lokal ønske om at skabe en smuk og sammenhængende strandpark, der formår at bygge bro mellem tidligere funktioner og et fremadrettet rekreativt og turismeorienteret fokus.

Kampagnen Stedet Tæller 

En gruppe borgere og aktører i området har i en årrække udviklet tankerne om en bedre udnyttelse af områdets mange kvaliteter. I samarbejde med Skive Kommune indsendtes i oktober 2013 ansøgning om deltagelse i Stedet Tæller kampagnen: Yderområdernes Potentiale. Projektet blev udtaget til et projektudviklingsforløb med tilknyttede fagkonsulenter. Forløbet har haft fokus på lokale borgere og aktørers ønsker og på en faglig analyse af stedets udviklingspotentiale. Udviklingsprocessen afsluttedes 18. august 2014 med indsendelse af ansøgning om realisering af projekt Ålbæk Strandpark - Livet ved fjorden.

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Det er formålet, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Realdania har afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter samt afsat midler til formidling af viden og inspiration til aktører i yderområder. 

Status på projektet

Udviklingsprocessen for projekt Ålbæk Strandpark - Livet ved fjorden, er afsluttet og ansøgning om støtte til realisering er under behandling. Der ventes svar omkring udgangen af oktober 2014.

I tilfælde af at projektet tildeles den nødvendige finansiering, påbegyndes i november 2014 en projekteringsfase der vil løbe frem til februar 2015. Endelig afklaring og politisk beslutning, forventes i oktober 2015. Udbudsfasen vil ligge i perioden oktober-november 2015 og anlægsfasen vil strække sig fra december 2015 til juni 2016. Ålbæk Strandpark forventes indvielse i juli 2016. 

 

 Billede af ansøgning.jpg

  

Projektområdet

I analysen af stedets muligheder, peger det tilknyttede konsulentfirma Bascon A/S, på en række sammenbindende elementer og på 4 særlige steder indenfor projektområdet. Klik på nedenstående links for en nærmere beskrivelse af projektets fokusområder.

Særlige steder

  

sammenbindende elementer

sammenbindende elementer

  

Opsamling på analyse og workshop

På workshoppen afholdt 3. maj 2014, indsamledes en stor mængde input om borgernes tanker om og forventninger til en udviklin g ved Ålbæk Strand. Materialet blev bearbejdet og prioriteret af med henblik på en overordnet strategi for den fortsatte udvikling og gennemførelse af projektet. På opfølgningsworkshoppen der fandt sted 22. juni 2014, blev resultatet af den første workshop samt anbefalingerne for projektet fremlagt af Bascon A/S.

PRÆSENTATION

  

Workshop og aktivitetsdag – afholdt lørdag den 3. Maj 2014

For at kunne opsamle viden og derigennem få det bedste resultat, blev alle med interesse for områdets natur og rekreative muligheder inviteret til workshop og aktivitetsdag ved Ålbæk Strand. Workshoppen blev afviklet I samarbejde med proceskonsulentfirmaet Bascon A/S. Følg nedenstående link for mere information om workshoppen.

Workshop

 

 Talskvinde (presse): Lone Børmark, mobil 24910091, mail boermark@gmail.com

 For indmeldelse i Foreningen Ålbæk Strandparks Venner

 indebales 100,- kr på reg.nr: 8500 kontonr: 458-28-03248

 Åben Facebookgruppe – Stedet Tæller – Ålbæk Strandpark

 

 Billede_10 

 

 

Publiceret 03-04-2014