Fra fugletårnet er der en fin udsigt over søen til Spøttrup Borg - men sådan har det ikke altid været.

I 1800-tallet blev der opdrættet stude på Spøttrups jorder, det var der mere økonomi i end i fiskeriet på søen. Dette resulterede i, at søen blev tørlagt, og området forvandlet til græsmarker til dyrene. Men der var store omkostninger forbundet med at holde vandet væk fra markerne. Kraftige vinterstorme var årsagen til, at Limfjorden brød gennem digerne og oversvømmede markerne med saltvand. I 1994 blev det besluttede at stoppe afvandingen og genskabe søen. I dag ligger her en stor lavvandet sø på 50 ha omgivet af eng, kær og rørskov.

Some description

Udsigten til den nye lavvandede sø og de store engområder langs med søbredden byder på et varieret dyreliv. I sommerperioden afgræsses engene af kreaturer, og i de våde enge yngler vadefugle som vibe, bekkasin og rødben. Især i vinterperioden ses flokke af svaner, ænder og gæs på søen. Stedet er tillige en stor og værdifuld rasteplads for trækkende vadefugle. Ved Spøttrup Bæk holder odderen til - måske er du heldig at få et glimt af den. I fugletårnet er der en lille plancheudstilling, der i billeder og tekst beskriver området og fuglelivet. 

Du kan følge stien fra borgen langs søens østside nord om søen, eller du kan køre til parkeringspladsen ved Spøttrup Bæk, og følge stien derfra til fugletårnet.

Under kortet finder du koordinater, som kan bruges, hvis du anvender GPS til at finde vej.

Some description

WGS84: N 56° 38.748', E 8° 46.103' (koordinaterne er til P-plads ved Vadumvej).

Publiceret 28-02-2014