I 1800-tallet blev Brokholm Sø - ligesom så mange andre vådområder - tørlagt og jorden udnyttet til landbrugsproduktion. Men der var store omkostninger forbundet med at holde vandet væk fra markerne. Det resulterede i, at man i 1993 begyndte at undersøge mulighederne for at retablere søen og dens omgivelser - dette sker i 1999. I dag ligger der en stor lavvandet sø på 83 ha, omgivet af græsmarker og store våde engområder - et sandt eldorado for fugle- og plantelivet. Husk kikkert.

Den store lavvandede sø og de omkringliggende enge er tilholdssted for mange fugle. Her kan du observere trækkende og ynglende vand- og vadefugle som fx skeand, pibeand, nilgås, gærdesanger, sumpmejse, engpiber og rørhøg.

Fra parkeringspladsen ved Naturcentret kan du følge en afmærket sti ca. 500 m. Du kan se koordinater under kortet, hvis du anvender GPS til at finde vej.

Some description

Koordinater til parkeringsplads ved Naturcenter Brokholm på Vejsmarkvej:

WGS84 N 56° 43.421', E 9° 5.559'.

Naturcenter Brokholm byder på meget andet end fugletårnet. Klik i linkboksen herunder, for at komme til Naturstyrelsens hjemmeside.

Link til Naturstyrelsen

Brokholm Naturcenter

Publiceret 28-02-2014