Borgere i kommunen har mulighed for at fiske på strækninger ved Skive-Karup Å, hvor Skive Kommune ejer arealet langs åen. Du må fiske fra d. 1. marts til d. 31. oktober.

Når du fisker på kommunens strækninger ved Skive-Karup Å, skal du medbringe et gyldigt fiskekort, fisketegn samt legitimation.

Fiskekortet kan ved fremvisning af legitimation og gyldigt fisketegn, købes hos Jagt og Fiskeri, Katkjærvej 1 i Skive og koster 100 kr. for voksne over 18 år bosiddende i kommunen.

Er du mellem 18 og 65 år, skal du ligeledes have et fisketegn. Fisketegn kan købes gennem Miljø- og Fødevareministeriet under link nedenfor.

Udover at medbringe fiskekort og fisketegn skal du samtidig overholde Fiskeriloven og de lokale regler, som er anført på fiskekortet. Reglerne er fastsat af Skive Kommune og Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, og oplyses i en folder med kort over Skive Kommunes arealer langs Skive-Karup Å.

Folder og kort over fiskeri langs Skive-Karup Å

Her kan du se hvor du må fiske langs Skive-Karup Å

Folder og kort over fiskeri langs Skive-Karup Å

Publiceret 28-05-2018