Fredningsbælterne er der, hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde. Det er altid en god idé at checke, om der måske er et fredningsbælte lige dér, hvor du kunne tænke dig at tage på fisketur. 

Det kan du gøre på Naturerhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde kort, der viser fredningsbælterne.

Fredningsbælterne omfatter vandområdet inden for en afstand af 500 m fra vandløbs og indvandes udmunding i havet og i fjorde mv. Fredningsbælternes afgrænsning fastsættes ved almindeligt dagligt højvande. 

Hvis vandløbets udmunding er 2 meter eller bredere, er der et fredningsbælte på 500 meter, som gælder hele året.

Hvis vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bredt gælder fredningsbæltet kun i perioden 16. september - 15. marts.

Der gælder særlige regler ved Skive-Karup Å's udmunding og i Skive inderfjord. Her er det forbudt at fiske hele året. Klik i linkboksen herunder for at se et kort, der viser fredningsbælter i Skive inderfjord.

Publiceret 16-07-2018