Badevandskvalitet

Der tages 8-12 analyseprøver pr. sæson på hver badevandsstation i Skive Kommune. Du vil kunne se prøvetagningsprogrammet for i år, hvis du klikker i linkboksen nederst på siden. På baggrund af bakterieindholdet i prøverne, kan badevandskvaliteten klassificeres efter én af fire mulige kategorier: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

Grænseværdierne for de enkelte kategorier fremgår af badevandsbekendtgørelsen - klik her for at se bekendtgørelsen.

Man måler efter Enterokokker og E. coli, som findes i tarmkanalen hos dyr og mennesker. Deres tilstedeværelse indikerer, om der er sket en fækal forurening af vandet (fx. tilledning af kloakspildevand eller husdyrgødning). Bakterierne kan også være tegn på virus i vandet. Badevandsprøverne bliver udtaget og analyseret på et godkendt laboratorium. Analyseresultaterne opdateres løbende i sæsonen i et skema nederst her på siden (klik i linkboksen).

Forurening af badevand

Hvis badevandet pludseligt bliver forurenet, skyldes det oftest et overløb fra kloakken eller udledninger fra ejendomme i det åbne land. Det kan ske efter et voldsomt regnskyl, der har fyldt kloakkerne så meget, at de løber over. Den type forurening sker pludseligt, og kommunen kan derfor have svært ved at nå at advare om badeforbud.

Urenset spildevand kan indeholde op til 100 millioner colibakterier pr. 100 ml. vand – altså langt over det tilladte for badevand. Men bakterierne kan ikke overleve i havvand. 90 pct. af bakterierne vil være døde i løbet af en halv time efter et overløb, men bakterieindholdet vil stadig være for højt. Nogle undersøgelser viser, at en del af bakterierne kan overleve i flere døgn. Derfor kan der i værste fald gå 1 – 2 dage efter en forurening, før badevandet er i orden igen. Se badevandsprofilerne for at få nærmere information (klik i menuen til venstre).

GODE RÅD

  • Gå aldrig i vandet umiddelbart efter et længerevarende voldsomt regnskyl
  • Se, om kommunen har sat advarsler op – eller om det blå flag er taget ned
  • Bad ikke, hvis vandet lugter kloakagtigt, eller hvis der flyder affald i vandet
  • Vent et par dage med at bade, hvis man vil være sikker på, at forureningen er væk

Alger i badevandet

Sidst på badesæsonen kan vind- og vejrforhold betyde, at badevandet omkring Danmark får et meget stort indhold af alger, som kan være til gene for mennesker og dyr.

Algerne kræver så høje vandtemperaturer, at de i Danmark trives bedst i juli og august. Varmen får dem til at formere sig, og når der er rolige vejrforhold, samler de sig i vandoverfladen – ofte ret pludseligt.

Algerne er primært et problem i Østersøen og i søer, og de bliver med østenvind drevet ind til danske farvande og op gennem Øresund og Bælterne.

Når algerne optræder i store mængder, vil de som regel ligge som en film af maling på vandoverfladen – eller et lag af meget fint andemad. Det kan også klumpe sig sammen i tykkere lag på overfladen eller danne skum. Alger, der bliver skyllet op på stranden, vil ligne skum.

Langt de fleste alger er ufarlige, men der er giftige arter, f.eks. de blågrønne (cyano-bakterier). De kan selv i lave koncentrationer forgifte f.eks. muslinger. Men for den almindelige badende er også de giftige alger i reglen harmløse, fordi deres gift bliver fortyndet i vandet. Kun når der opstår meget store opblomstringer af giftige alger, kan de udskille så meget gift, at det bliver et sundhedsproblem for mennesker og dyr. Jo flere blågrønne alger, jo større risiko for forgiftning. Se badevandsprofilerne for at få nærmere information (klik i menuen til venstre).

GODE ALGERÅD

  • Gå ud i vandet til knæene og kig på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
  • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger.

Publiceret 18-05-2020