Kulturpolitik 2016-2019

Skive Kommunes kulturpolitik er skabt i en involverende proces med borgere, kulturaktører og det lokale erhvervsliv - tæt fulgt af Hanne Marie Knudsen fra konsulentfirmaet Knudsen Syd.

Kulturpolitikken er delt op i syv kapitler med hvert sit indsatsområde:

  • Kultur, borgere og bosætning
  • Kultur, børn og unge
  • Kultur og frivillighed
  • Kulturelle fyrtårne
  • Kulturen i åbne og lukkede rum
  • Kultur og tværgående samarbejder
  • Kultur og synliggørelse

Skive Kommunes kulturpolitik blev vedtaget i februar 2016. I forlængelse af kulturpolitikken blev Kulturelt Samråd Skive stiftet i juni 2016. Læs mere om kulturelt samråd her.

Kulturpolitik 2020-2023

På baggrund af kulturpolitikken 2016-2019: ’Kultur med Vilje’ udarbejdes en revideret kulturpolitik for perioden 2020-2023 med titlen ’Kultur med Vilje 2.0’. Den nye kulturpolitik forventes klar til sommer.

Kulturpolitikken har været i offentlig høring, og de indsendte høringssvar drøftes i forbindelse med den videre udvikling.

Skive Kommunes kulturpolitik Kultur med vilje 2.0 sætter mål for og giver retning til den kulturpolitiske indsats i kommunen og definerer, hvordan der fremadrettet arbejdes med kulturlivet. Den overordnede ambition for kulturpolitikken er, at kulturen skal bidrage til fællesskab, identitet, udvikling og livskvalitet i Skive Kommune.

Skive Kommunes kulturpolitik er skabt i en involverende proces med borgere, kulturaktører og det lokale erhvervsliv.

Kulturpolitikken er delt op i 5 kapitler med hvert sit indsatsområde:

1. Kulturen skal udvikle aktive miljøer

2. Kulturen skal danne og uddanne

3. Kulturen skal skabe sammenhængskraft

4. Kulturen skal styrke egnens identitet

5. Fortællingen om kulturen på egnen skal styrkes

Dertil er der lavet et idekatalog med konkrete ideer til at udvikle kunst og kultur i Skive Kommune.

 

Herunder kan du læse Skive Kommunes Kulturpolitik 2016-2019:

Animationsfilm om "Skive - kultur med vilje"

Kulturpolitikken skal ikke bare samle støv på en hylde. Den skal ud blandt borgerne. Og på Skiveegnen er der masser af kultur at komme efter - men det kræver, at man selv løfter blikket og involverer sig

... se med i tegnefilmen herunder

Publiceret 07-05-2020