Fremtidens Skive skal leve af idéer

Man kan altid blive bedre til at se det kendte fra nye vinkler. Til at sætte kendte faktorer sammen på nye måder. Til at få øje på det, vi plejer at overse. Det skal Skives 11 rundkørsler minde om og inspirere til.

Skives 11 stjerner kan forstås som en fælles idégeneratorer. De står som monumentale vartegn i egnens trafikknudepunkter, der hvor 10.000 bilister passerer dagligt. De opfordrer til at tænke over virkeligheden på nye måder. Til at overveje om noget kunne ses helt anderledes. På arbejdet, i familien, blandt vennerne, i vores eget sind. 

Det var tankerne bag initiativet i 2006. hvor Skive gjorde sig internationalt bemærket. Siden har egnen nydt kunsten i hverdagen og kommunen har haft gavn af sin imponerende attraktion. 

Skives 11 stjerner har været med til at sætte Skiveegnen på nytænkningens verdenskort. De fortæller, at der findes en fremsynet kommune i Jylland, der i globaliseringens navn investerer i sine borgeres kreative potentiale på en original, smuk og internationalt opsigtsvækkende måde.

De fortæller, at der findes en kommune, som gør sig umage.

Skives 11 stjerner er formgivet af den internationalt anerkendte tegnestue Jacob Jensen Design, som i 40 år har haft domicil i Hejlskov ved Skive. Alle skulpturerne er ligeledes - med undtagelse af de underliggende kompasringe - produceret af lokale virksomheder.

Skives 11 stjerner er resultat af et visionært lokalt samarbejde. Skive Kommune tog initiativet, men uden 20 lokale virksomheders stærke opbakning var det aldrig blevet realiseret.

 


Chefdesigner Timothy Jacob Jensen fortæller:
- I Jacob Jensen Design lever vi af at få ideer og være kreative. Da vi fik opgaven, spurgte vi os selv, om vi kunne give vores egne inspirationer og arbejdsmetoder videre på en måde, som ville fungere i en rundkørsel. Om vi kunne finde en måde, som ville inspirere mennesker på en egn, vi selv er en del af og værdsætter højt. Det har været en lang proces, men vi er tilfredse med resultatet - for nu at sige det på jysk.

Skives 11 stjerner bygger på tre gennemgående elementer 

ÉT FORMSPROG:
Værkerne bygger fortrinsvis på kontraster i sort og sølv, som det bl.a. kendes fra Jacob Jensens design, og på klassiske former som kuben og kuglen. Hensigten er dels at skabe en skarp og homogen profil, dels at gøre værkerne æstetisk langtidsholdbare. De skal kunne stå for sig selv, også om 20 år. Alle værker er placeret i en kompasring af granit. Nord er angivet i sølv, mens de øvrige tre verdenshjørner er i relief. Kompasringene skal dels skabe et gennemgående element, dels forankre stedet i verden. Du er her - og der er noget udenom.

ÉN BÆRENDE IDE: Den gennemgående ide i værkerne er modsætninger. Ni af de elleve stjerner er bygget op i tematiske familier, hvor det ene værk så at sige er skåret ud af det andet. Sættes f.eks. værkerne Torvet og Borgen sammen, danner de en fuld kube. Hensigten med opbygningen i modsætninger er at appellere til den modsatte synsvinkel. Til at få øje på det, som mangler. Det usynlige, som er fuldt synligt 300 meter længere nede af vejen. Man skal bevæge sig for at få øje på det usynlige. Men man skal også huske, hvor man kommer fra for at få sammenhængen med. Der skal både bevægelse og hukommelse til for at værkerne bliver hele.

ÉN UNDERLIGGENDE HISTORIE: Til hver stjerne er der er knyttet et navn og en historie. Historierne understøtter modsætningstemaet, men ofte på en overraskende, skæv eller humoristisk måde. Hensigten med historierne er at appellere til nye ideer og synsvinkler på verden, men også at give stjernerne en ekstra værdi i form af en vedkommende fortælling. Noget man kan fortælle sine børn, når man kører forbi.


Publiceret 27-06-2014