Retningslinier for leje af Mobilscenen

Skive Kommune er indehaver af en Mobilscene XXL

Format og mål på scenen:
Sceneareal 61 m²
Bredde 10,00 m
Dybde 6,10 m
Gulvhøjde 1,20 - 1,40 m
Taghøjde 6,30 m
Tagets bæreevne 900 kg + 2 x 270 kg i siderne

Udlejning:
Skive Kommune ejer 100 % mobilscenen og alle henvendelser vedrørende udlejning skal rettes til Kultur- og Familieforvaltningen, Else Larsen, tlf. 21374791 eller på e-mail elsl@skivekommune.dk.
Skive Kommune udlejer kun mobilscenen til ikke kommercielle formål og kun til foreninger m.m. i Skive Kommune.

Transport & forsikring:
Transport, opstilling og nedtagning af mobilscenen kan kun foretages af Skive Kommunes ansvarlige for scenen, Finn Stilling.
Skive Kommune har en særskilt forsikring.

Pris for leje:
Skive Kommune udlejer mobilscenen for kr. 1.000 pr. arrangementsdag samt et tillæg for transport, opstilling og nedtagning.
Prisen for transport, opstilling og nedtagning i Skive by kr. 5.000. Oplandet vil der kunne forventes en merudgift på ca. kr. 2.000.
I særlige tilfælde kan der søges om fritagelse af brugerbetaling. Ansøgningen sendes til Kultur- og Familieforvaltningen, Else Larsen, tlf. 21374791 eller på e-mail elsl@skivekommune.dk.

Sikkerhed og opsyn:
Lejer forpligter sig til at sørge for opsyn af scenen under hele lejeperioden.
I tilfælde af leje over flere sammenhængende dage, skal lejer sørge for opsyn i nattetimerne, således at scenen ikke står ubemandet.

Erstatning:
Bliver mobilscenen udsat for fejlbrug, hærværk eller lignende, står det alene for lejers regning at udbedre skaderne.

Publiceret 23-10-2014