Skive Kommunes institutioner stiller lokaler til rådighed for foreninger der laver frivilligt socialt arbejde.

Lokalerne kan blandt andet bruges til mødeaktivitet.

 

Hvordan låner min forening et lokale?

I kan som forening låne lokalerne ved at henvende jer til kontaktpersonen på den institution I ønsker at låne lokaler hos. 

 

Lokalernes kontaktpersoner og faciliteter kan du se ved at klikke på det sted, foreningen har interesse i at låne lokale hos.

Publiceret 21-03-2017