Udbetalingen af Skive Kommunes §18 midler

Udbetalingen sker hvert år i juni/juli til foreningernes CVR numre, når Frivillighedsrådets indstilling er godkendt af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Læs mere om de formelle krav, der gælder for foreninger, der ønsker kommunale støttemidler.

Krav til CVR-nummer og NemID.
Krav til digital postkasse.

 

Regnskaber for brug af §18 midler

Har din forening modtaget §18 midler, skal I sende et bestyrelsesgodkendt regnskab til Skive Kommune, som viser hvad midlerne er brugt til. Med bestyrelsesgodkendt regnskab menes et decideret regnskab underskrevet af bestyrelsen.

Regnskaberne for brug af §18 midler skal indsendes senest 15. marts året efter de er tildelt, gerne via mail til: socialogarbejdsmar@skivekommune.dk

eller på papir til:

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Att: Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Ubrugte §18 midler

Foreningerne skal tilbagebetale ubrugte §18 midler til kommunen.Publiceret 10-07-2018