Frivilligt socialt arbejde i Skive Kommune

De fleste mennesker vil gerne hjælpe andre, når der er brug for det. Heldigvis. For ikke alt kan klares med penge og personale. Frivillige i foreninger og grupper løser mange sociale opgaver i Skive Kommune. De hjælper ensomme, udstødte, syge og sorgramte.

De frivillige bestemmer selv, hvilke opgaver de vil tage op – og sådan skal det være.

Skive Kommune støtter den frivillige sociale indsats – også med penge, men det er et krav, at arbejdet er frivilligt socialt arbejde.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

En frivillig er en person, der yder en ulønnet indsats efter eget valg til gavn for sine medmennesker. Frivilligt socialt arbejde udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område til gavn for mennesker i forskellige livssituationer.

 

 

Kontaktperson

Skive Kommunes kontaktperson vedrørende frivilligt socialt arbejde er sekretariatschef
Kirsten V. Løgsted. Hun træffes på mail kvkl@skivekommune.dk eller telefon 99 15 57 52.

Kontaktpersonens opgave er at hjælpe de frivillige med at få kontakt til de rette personer, der kan hjælpe med det, henvendelsen drejer sig om.

Publiceret 24-02-2017