Foreningsmentor

-Styrker frivilligheden

Skive Idrætssamvirke, Fritidsmentoren og Skive Kommunes projekt Familien i Fokus sætter i efteråret 2015 fokus på at understøtte rummeligheden i de lokale idrætsforeninger. Dette sker gennem en kursusrække, hvor der skal uddannes foreningsmentorer til idrætsforeningerne.

Modul 1 Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 18:00-21:00
Modul 2 Onsdag den 4. november 2015 kl. 18:00-21:00
Modul 3 Lørdag den 14. november 2015 kl. 09:00-16:00
Modul 4 Torsdag den 26. november 2015 kl. 18:00-21:00

Tilmeldingsfrist den 10. oktober 2015.

 

Hvad er en foreningsmentor?

Foreningsmentorens opgave er i høj grad, at understøtte idrætsforeningens frivillige ledere og trænere og være en aflastning for disse i håndteringen af udsatte børn og unge. Foreningsmentorens opgave bliver derfor, at sikre fastholdelsen af de frivillige og deres engagement, samt at være drivkraft i forhold til at tiltrække nye frivillige, fordi foreningsmentoren er med til at sikre, at især trænerne kan koncentrere sig om at udfylde deres rolle som trænere.

 

Publiceret 22-09-2015