Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Skive Kommune kan indstille et medlem til modtagelse af Skive Kommunes Folkeoplysningspris.

Prisen uddeles ved den årlige hyldning af mestre og frivillige i marts måned og har til formål at fremme initiativer på det folkeoplysende område i Skive kommune.

Kandidater kan indstilles til modtagelse af prisen ved hjælp af formularen i bunden af siden. Der skal vedhæftes en fil med begrundelse for hvorfor kandidaten skal modtage prisen.

Der er frist for indstilling af kandidater den 1. november 2017.

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om hvilken af de indstillede kandidater, der skal modtage prisen.

Kriterier

Folkeoplysningsudvalget har opsat følgende kriterier for modtagelse af prisen:

Prisen gives til en person, som arbejder initiativrigt, engageret, nytænkende, inspirerende, vedholdende og motiverende i sin indsats på folkeoplysningsområdet (både lønnet og ulønnet foreningsarbejde).

Kandidater til prisen skal være medlemmer af en godkendt folkeoplysende forening, som er hjemmehørende i Skive Kommune.

Prisen kan gives til en person som har været aktiv på lokalt plan i forbindelse med bestyrelsesarbejde i en forening, anden væsentlig indsats i en forening eller i samvirkeregi.

Modtageren kan i sin indsats ligeledes have været med til at profilere Skive Kommune ud over kommunegrænsen, samt har blik for og arbejder for folkeoplysningen i et bredere perspektiv.

Skive Kommunes Folkeoplysningspris

Det fulde fundats for Folkeoplysningsprisen kan læses herunder.

Fundats

Skive Kommunes Folkeoplysningspris

Oplysninger om indstiller
Oplysninger om kandidat
Indstilling

Publiceret 17-08-2017