Privatlivspolitik for Skive Idrætssamvirke
Godkendt på bestyrelsesmøde, d. 13/6 2018 Skive Idrætssamvirkes dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Skive Idrætssamvirke er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Louise Madsen
Adresse: Frederiksdal Alle 7, 7800 Skive
CVR: 29019991
Telefonnr.: 3032 7744
Mail: lm@skiveidraetssamvirke.dk

Website:www.skiveidraetssamvirke.dk

Læs hele vores privatlivspolitik her

Publiceret 13-03-2020