Skive Kommune er, sammen med 22 andre kommuner, med i et landsdækkende forskningsprojekt - Fremtidens idrætsfaciliteter. Fase 2 er nu gennemført og resultatet kan ses her.

CISC gennemfører i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) et fælles forsknings- og formidlingsprojekt om organisering, styring og ledelse af fremtidens idrætsfaciliteter. Det overordnede formål med projektet er at generere mere viden om, hvad der har indflydelse på at skabe velfungerende idrætsfaciliteter.

Projektet består af mange delprojekter og CISC er hovedansvarlig for det bærende forskningsprojekt, en landsdækkende undersøgelse og overordnet analyse af mere end 1000 idrætsfaciliteter samt detaljerede analyser af udvalgte faciliteter og en systematisk tilgang til indsamling og formiling af viden om idrætsfaciliteternes drift, ledelse og organisering.

Forskningsundersøgelsen i regi af CISC har tre overordnede formål:

  1. For det første skal undersøgelsen kvalificere kommunernes og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere idrætsfaciliteterne og deres anvendelse.
  2. For det andet skal undersøgelsen på baggrund af den generede viden styrke det faglige grundlag for såvel eksisterende som nye uddannelses- og efteruddannelsestilbud vedrørende organisering, ledelse og drift af idrætsfaciliteter.
  3. For det tredje skal undersøgelsen bidrage til at udvikle ledelsesværktøjer, som kan assistere ledere af idrætsfaciliteter med at optimere driften af den enkelte facilitet ud fra facilitetens lokale forudsætninger og målsætninger.

For at opfylde ovennævnte formål skal undersøgelsen belyse fire overordnede spørgsmål:

  • Hvad er de kommunale og organisatoriske rammer for og krav og forventninger til idrætsfaciliteterne?
  • Hvordan er idrætsfaciliteterne organiseret og ledet?
  • Hvordan ’præsterer’ faciliteterne på benyttelse, brugertilfredshed, økonomi samt fysisk tilstand og æstetik?
  • Hvilken betydning har rammevilkår, organisering og ledelse for faciliteternes benyttelse, brugernes tilfredshed, faciliteternes økonomi og deres fysiske tilstand og æstetik? 

Publiceret 14-03-2018