Fredag den 31. januar 2020 er der frist for indsendelse af regnskab for lokaletilskud 2019

Hvis fristen for indsendelse ikke overholdes, så tilbageholdes næste års á conto dvs. 2020, indtil vi har modtaget det endelige regnskab.

Sammen med ansøgningen skal der ALTID indsendes revisionskrav.

Revisionskravene er vedr. det regnskab der sendes til forvaltningen og altså ikke foreningens årsregnskab. Selve årsregnskabet er I velkomne til at indsende senere, men regnskabet vedr. lokaletilskud skal være os i hænde senest 31. januar 2020.

Husk også, at der skal indsendes bilag på de angivne udgifter.

Som noget nyt, skal lokaletilskud for 2019 indsendes via Skive Kommune puljecenter.

Ansøgning om lokaletilskud 2019

Foreningerne skal fremadrettet bruge løsningen i Skive Kommunes puljecenter til indsendelse af ansøgning om lokaletilskud.

Find ansøgning om lokaletilskud her

Publiceret 17-12-2019