Ændring i Skiveordningen

Den 31. oktober 2017 vedtog Skive Byråd en ny Skiveordning.

Ændringen i Skiveordningen vedrører en ny beregningsmodel for aktivitetstilskuddet, samt en ny indberetningsmetode for foreningerne.

Fra den 1. januar 2018 vil aktivitetstilskuddet være et fast beløb som foreningen modtager for alle foreningens medlemmer under 25 år. Beløbet udgør minimum 90,00 kr. pr. medlem.

Indberetning af foreningens medlemmer skal ske i Centralt Foreningsregister (CFR) www.medlemstal.dk og det er fra dette system Skive Kommune vil trække medlemstallene.

Der skal fortsat underskrives og indsendes revisionskrav til Skive Kommune. Dette kan mailes til Karina Nør - se kontaktboks i siden, eller sendes til Skive Kommune, Kultur og Fritid, Torvegade 10, 7800 Skive, att: Karina Nør

Der henvises til den vejledning der findes på www.medlemstal.dk

 

CFR

Skive Kommune har i efteråret 2014 indgået en aftale med CFR, hvor alle kommunens folkeoplysende foreninger fremover skal indberette deres medlemstal én gang årligt. På den måde kan der føres statistik over antallet af medlemmerne i foreningerne og dermed er det muligt at se, om nye tiltag rent faktisk kan aflæses i medlemstallene.

Publiceret 12-12-2019