For at modtage støtte fra Kommunen, skal foreningen være godkendt efter Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsloven lægger rammen for de frivillige foreningers ret til offentlige lokaler og tilskud, men stiller også nogle krav til foreningernes indhold og vedtægter.

Foreninger med medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab. Det er de begreber, som adskiller den frivillige forening fra den kommercielle forening, hvortil der ikke ydes offentlige tilskud.

Se alle ansøgningsfrister i Årshjulet i linkboksen.

I Skive Kommune er det op til Folkeoplysningsudvalget af afgøre, om en forening lever op til betingelserne for at modtage tilskud efter loven. Det er også Folkeoplysningsudvalget, der sætter retningslinjerne for, hvordan tilskuddet skal fordeles.

Nye foreninger, der ønsker tilskud til foreningsarbejde eller ønsker at låne kommunale lokaler, skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget jf. lov om støtte til det frivillige, folkeoplysende arbejde.

Skiveordningen er med til at sikre foreningernes høje aktivitetsniveau.

Målet er at forstærke området ved at:

  • støtte en mere alsidig og legepræget børneaktivitet med løsere inddeling efter alder og køn
  • skabe plads (rammer og udstyr) til børns motoriske, musikalske og intellektuelle udvikling
  • skaffe øgede muligheder for fysisk aktivitet i hverdagen
  • støtte familieaktiviteter på tværs
  • støtte aktiviteter, der er målrettet børn og unge økonomisk

Skiveordningen omfatter følgende:

  • Tilskud til lokaler og udendørs anlæg
  • Aktivitetstilskud
  • Rådighedsbeløb

Hvem kan søge - Skiveordningen:

For at få tilskud, skal foreningens aktiviteter, vedtægter og love godkendes af Folkeoplysningsudvalget i Skive Kommune.

Medlemskabet skal stå åbent for alle personer under 25 år indenfor kredsens lovmæssige rammer.

Når ovenstående er opfyldt, ydes der tilskud til kontingentbetalende aktive medlemmer efter bestemmelserne i Skiveordningen.

 

Publiceret 14-02-2018