Folkeoplysende foreninger

Det er vigtigt, at vi værner om foreningslivet.

Her kan man finde oplysninger om tilskud og retningslinjer for foreningerne. Man kan også finde hjælp til at søge om godkendelse som en folkeoplysende forening. 

Skive Kommune har mange spejder- og idrætsforeninger. Det er i høj grad de mange engagerede frivillige, der driver foreningerne.

Se mere om mulighederne for at søge om tilskud på siden "Tilskud og retningslinjer".

Ansøgning om godkendelse efter folkeoplysningsloven

Ansøgning om godkendelse efter folkeoplysningsloven 

Ansøgning om godkendelse skal sendes til Skive Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Torvegade 10, 7800 Skive.

Sammen med ansøgningen skal I indsende et skema med foreningens underskrevne vedtægter og foreningsoplysninger: Navn, aktivitet, lokalebehov og eventuelle udgifter hertil (lejede/ejede lokaler).

Vedtægterne er en særlig vigtig del af det at være en folkeoplysende forening og kræver en generalforsamling ved ændringer. Derfor opfordrer Kultur- og Familieforvaltningen til, at et forslag til vedtægter indsendes til tjek i forvaltningen inden de underskrives.

 

Dansk Idræts Forbund (DIF) har lavet en folder kaldet "Foreningsvedtægten". Folderen forklarer hvilke krav der i følge lovgivningen stilles til de folkeoplysende foreningers vedtægter.

Der hvor der oftest er fejl og/eller mangler, er i formålsparagraffen, tegningsretten, bestyrelsen og foreningens ophør.

I kan desuden læse mere omkring jura inden for Folkeoplysningsområdet på DIFs hjemmeside.

Opret en ny forening

Vejledning i oprettelse

Publiceret 08-11-2017