Kære borgerforening og/eller borger i Skive Kommune  

 

Som en del af Bosætningsstrategien igangsatte vi før sommerferien et projekt om bosætningsambassadører her i Skive Kommune. I den forbindelse inviterede vi jer ind til en snak om de udfordringer I føler, I står overfor ude i lokalsamfundene, når det kommer til modtagelse af nye borgere.

Projektet om bosætningsambassadører er en videreudvikling af bosætningsprojektet fra 2012 – Den gode modtagelse. Med vores nye projekt ønsker vi at sætte fokus på, hvordan vi i Skive Kommune kan tage godt imod vores nye borgere og hjælpe med at gøre dem til en del af lokalsamfundet.

Efter møderne i juni måned har vi set nærmere på resultaterne. På baggrund heraf har vi planlagt to temaaftener, hvor vi håber at kunne give jer inspiration og værktøjer til arbejdet med de nye borgere (og forhåbentligt medborgere over tid).

Nedenfor er en kort forklaring på, hvad de to temaaftener kommer til at handle om. Vi håber selvfølgelig at I har mulighed for at deltage begge aftener.

 

Temaaften 1: Den gode velkomst – og vigtigheden af fællesskaber

Mandag d. 14. november kl. 17-20.30 i Thise Kultur og Forsamlingshus, Sundsørevej 44, 7870 Roslev

Fællesskaber og foreningsliv kan være afgørende for, hvor godt nye borgere falder til i et nyt lokalsamfund. Med det in mente har vi valgt, at den første temaaften skal komme nærmere ind på, hvorfor foreninger, fællesskaber og netværk er en afgørende faktor for, at vi mødes på tværs og danner relationer. Bosætningsambassadører og borgerforeninger i Skive Kommune er afgørende for livet i lokalområderne og den gode modtagelse af nye medborgere. Arbejdet i borgerforeningerne er et eksempel på, at nøglen til vores velfærd ligger i vores tillidsfulde relationer og det frivillige medborgerskab.

På den første temaaften vil forfatter og foredragsholder Jonas Norgaard Mortensen fortælle om, hvordan foreningsdannelse og netværk er en del af den danske tradition, og hvordan relationer og engagement er vejen til de betydningsfulde relationer.

Vi har desuden inviteret nogle af vores lokale borgerforeninger til at holde et kort oplæg om, hvordan de arbejder med den gode modtagelse. Borgerforeningerne har fundet hver deres måde at tage imod nye borgere på – og har desuden også hver især udarbejdet en velkomstpakke til deres nye borgere.

Er afholdt.

 

Temaaften 2: Relationer der rykker: fra tilflytter – til borger – til medborger

Tirsdag d. 22. november kl. 17-20.30 i Lihme Medborgerhus, Ålbækvej 16a, 7860 Spøttrup

Til den anden temaaften ønsker vi at gå i dybden med de udfordringer man står over for, når man skal tage imod nye borgere i lokalsamfundet. Vi har allerede slået fast, at bosætningsambassadører og borgerforeninger i Skive Kommune er afgørende for livet i lokalområderne og styrken af den velkomst, som nye (med)borgere møder. Men hvordan er man egentlig en god medborger og hvad er på spil i de lokale relationer? I det (måske) grænseoverskridende første møde? Hvordan kan vi være med til, at nye tilflyttere ikke forbliver tilflyttere, men derimod udvikler sig til at være borgere i lokalsamfundet og derfra til at være medborgere i lokalsamfundet.

I løbet af aftenen vil foredragsholder Finn Godrim fortælle relationers værdier, principper og praksis. Herudover vil han også udfordre til refleksion, dialog og øvelser i relationer.

På den anden temaaften har vi også inviteret borgerforeninger med. Denne gang til at fortælle om deres arbejde og erfaringer med skabelse af relationer. Vi skal blandt andet høre om tværgående netværk, der samler byer i et større fællesskab, om arrangementer, der kan danne relationer på tværs og være med til at få nye borgere med i fællesskabet samt om de nære relationer såsom nabohjælp.

Program:

17.00-17.05   Velkomst v/ Borgmester Peder Christian Kirkegaard

17.05-17.15   Oplæg om Skive Kommunes arbejde med bosætning v/ erhvervs- og udviklingschef Trine Højer

17.15-18.45   Foredrag om Relationer der rykker: fra tilflytter – til borger – til medborger v/ Finn Godrim

18.45-19.10   Pause med spisning

19.10-19.50   Oplæg ved borgerforeninger om familiære, lokale og tværgående netværk

19.50-20.30   Networking og hyggeligt samvær

 

Vi giver en sandwich i løbet af aftenen og håber, at I har lyst til at deltage i temaaftenerne. Og vi håber selvfølgelig også, at I har lyst til at tage en ven eller to under armen. :-) 

 

Med venlig hilsen

Peder Christian Kirkegaard
Borgmester

 

 

Tilmeldingsfrist for mødet  d. 22. november er mandag d. 21. november.

 

Invitation til temaaftner

TilmeldingsformularPubliceret 03-11-2016