Efter folkeoplysningsloven ydes der tilskud til almen undervisning, undervisning af voksne med handicaps, instrumentalundervisning, foredrag samt aktiviteter i tilknytning til undervisning.

Ansøgning om tilskud til det kommende kalenderår indgives til Kultur- og Familieforvaltningen på en dato fastsat af forvaltningen primo november året før.

I 2018 er fristen for indsendelse den 2. november.

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere og der aflønnes efter det af Undervisningsministeriet fastsatte løncirkulære.

Der ydes ikke tilskud til:

  • Undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og     konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, motionsgymnastik, og fremstilling af alkoholiske drikke. Det gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

  • Agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

  • Formel kompetencegivende undervisning.

Aftenskolen skal stå åben for alle.

Publiceret 12-10-2017