Start- og Udviklingspuljen yder tilskud til:

  • nye initiativer
  • udviklingsarbejde - fortrinsvis af folkeoplysende karakter
  • tværgående tilbud
  • opstart af nye foreninger
  • samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål

Start- og Udviklingspuljen yder ikke tilskud til:

  • tilbud, der har kommercielt sigte
  • tilbud, der hører under anden lovgivning
  • enkeltpersoner

Der er ingen ansøgningsfrist og ansøgningerne vil blive behandlet løbende i Folkeoplysningsudvalget.

Publiceret 12-08-2015