Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere og der aflønnes efter det af Undervisningsministeriet fastsatte løncirkulære.
Se mere under overskriften aftenskoler - tilskud og retningslinjer

Læs mere om Folkeoplysningsloven

Linket leder videre til Folkeoplysningsloven

Klik her


Oprettelse af en aftenskole efter folkeoplysningsloven 

Ansøgning om godkendelse skal sendes til Skive Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Torvegade 10, 7800 Skive.

Sammen med ansøgningen skal I indsende et skema med foreningens underskrevne vedtægter og foreningsoplysninger: Navn, aktivitet, lokalebehov og eventuelle udgifter hertil (lejede/ejede lokaler).

Vedtægterne er en særlig vigtig del af det at være en folkeoplysende forening og kræver en generalforsamling ved ændringer. Derfor opfordrer Kultur- og Familieforvaltningen til, at et forslag til vedtægter indsendes til tjek i forvaltningen, inden de underskrives.

Vejledning til oprettelse

Vejledningen vil guide dig i gang med at oprette en folkeoplysende forening

Vejledning

Publiceret 07-12-2017