Arrangementer og events i Skive Kommune af kulturel og idrætslig karakter, kan blive vist på de digitale infotavler der er placeret ved indfaldsvejene til Skive by på følgende steder:

  • Furvej (dobbeltsidet)
  • Holstebrovej
  • Nørre Boulevard
  • Sønder Boulevard
  • Viborgvej

Alle arrangementer der vises på tavlerne skal afvikles i Skive Kommune og være åbne for alle.

Hvilket indhold kan vises på infotavlerne?

Formålet med de digitale infotavler er at profilere arrangementer og events i Skive Kommune af kulturel og idrætslig karakter. Ligeledes at vise informationer om uddannelsesinstitutioners åbent hus, samt landsdækkende arrangementer med almen interesse.

Dette kan eksempelvis være informationer om sportsbegivenheder, koncerter, kulturbegivenheder, events, oplevelser, underholdning udstillinger og messer af almen bred interesse. Ligeledes færdselssikkerhedskampagner, samt vigtig information om og fra Skive Kommune med en bred appel.

Pris for visning

Fra 1. januar 2018 har Skive Byråd vedtaget at fastsætte en pris på kr. 500 pr. uge for visning af arrangementer på de digitale infotavler. Visningsperioden er for arrangementer, der afvikles fra 1. januar 2018 fastsat til maksimalt 2 uger årligt pr. arrangement, primært fordelt på 1 uge til tilmelding/billetsalg og 1 uge op til arrangementet.

Hvert budskab kører i 10 sekunder ad gangen og gentages i et loop med de øvrige spots hele dagen. De digitale infotavler er tændt i tidsrummet kl. 06-22 hver dag.

Frist og indsendelse af materialer

Skive Byråd besluttede på møde den 31. oktober 2017 følgende vedrørende indsendelse af materialer til visning på infotavlerne:

"Indstillingen blev anbefalet dog med den ændring, at tidsfristen ændres fra en måned til, hvad der er praktisk muligt for forvaltningen med en hensyntagen til annoncørernes mulighed for at annoncere for de konkrete arrangementer."

Vi opfordrer derfor til, at indsendelsen sker så tidligt som muligt.

 - Grundet afvikling af ferie vil der ikke blive behandlet nye forespørgsler i uge 29, 2019 - 

Alle anmodninger om visning af arrangementer, der afvikles fra 1. januar 2018, skal fremsendes via nedenstående formularer. Der fremsendes kvittering på mail til indsender, når materialet er indsendt korrekt.

Materiale til opsætning

Anvend denne formular hvis du ønsker dit materiale til visning på de digitale infotavler opsat af den kommunale forvaltning

Indsend oplysninger

Færdiggjorte spots

Anvend denne formular hvis du har et færdiggjort spot til visning på de digitale infotavler

Indsend spot

Fejlmelding

Fejlmelding af tavlerne kan ske via infotavle@skivekommune.dk eller på telefon 9915 5562.

Publiceret 26-06-2019