Skive Kommune som Frikommune

Sammen med Holstebro, Herning, Silkeborg, Favrskov, Randers og Aabenraa Kommuner er Skive med i et frikommunenetværk. Formålet er at afprøve nye muligheder og indsatser, der skal give en bedre opgaveløsning for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring.

Det betyder, at netværket har mulighed for at ansøge om at afprøve nogle tiltag, som ikke er mulige inden for den nuværende almindelige lovgivning. Målet er at samle erfaringer og viden, som kan bruges til at vurdere om forsøgene skal føre til en generel lovgivning, der kan gælde for alle landets kommuner.

Den 19. december 2017 besluttede Skive Byråd, at Skive Kommune deltager i 3 konkrete frikommuneforsøg. til venstre kan du læse mere om de 3 forsøg, og blandt andet finde de oprindelige ansøgninger og projektbeskrivelser for forsøgene.

 

Evaluering

For at skabe viden om forsøgene og deres effekter, bliver der gennemført en evaluering af de 3 forsøg. Evalueringerne laves i samarbejde med VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere KORA).

Sammen med VIVE har netværket udarbejdet evalueringsdesigns, der sikrer en grundig og systematisk indsamling af viden, som VIVE efterfølgende kan bruge i deres analyser og evalueringer af forsøgene.

Publiceret 28-12-2017