BigBlue Skive

BigBlue Skive er en udviklingsplan for Skive, der oprindeligt er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). Planen blev til i 2015 og finansieret som en gave til Skives borgere af Sparvest Fonden.

Den oprindelige plan fra BIG hed "BIG Blue Skive 2040" og indebar meget store visioner for Skive. Kommunen har efterfølgende tilpasset udviklingsplanen til Skive og inddelt den i etaper og delprojekter under navnet ”BigBlue Skive”.

Målet med udviklingsplanen BigBlue Skive er fortsat at gøre Skive midtby mere attraktiv, og udnytte det store potentiale som Skive netop har,- en å der slynger sig igennem byen.

 

Følg med løbende

Du kan løbende følge med i udviklingen af BigBlue Skive-projekterne på Skive Kommunes Instagram-profil og ved at følge #bigblueskive. 

Ligeledes bliver der løbende slået opslag op om BigBlue-projekterne på Skive Kommunes Facebook-side.

BigBlue Skive har desuden sin egen hjemmeside - BigBlueSkive.dk – hvor du også kan læse meget mere om projekterne.

 

Delprojekter

Skive Å er det centrale element i BigBlue Skive, og i delprojekterne arbejder vi netop med at lade åen være et element der samler byen og binder den mere sammen, i stedet for være et element der opdeler byen og fungerer som en barriere.

I august 2018 fik vi tildelt 10. mio. kr. fra Sparvest Fonden til realisering af Banestien, på baggrund af en ansøgning om i alt 40. mio. kr. til følgende 4 delprojekter i BigBlue. Skive Kommune har finansieret de sidste 30 mio. kr., og etableringen af de 4 konkrete projekter er i fuld gang, - nogle endda færdige:

 • Klimasikring og ophold ved Søndercenteret
  o  Å-stiens etape 2: Østerbro til Jernbanebroen (færdig)
  o  Ophold ved åen ved overfor SønderCentret (færdig)
 • Banestien
  o  Etape 1: Østerbro til Jernbanebroen (færdig)
  o  Renovering af Jernbanebroen (færdig)
  o  Etape 2: Jernbanebroen til Stadion (forv. færdig maj 2020)
  o  Etape 3: Stadion til Engvej (Del af Idræts- og kulturparken) (forv. færdig i 2021)
  o  Etape 4: Engvej til Havnen (forv. færdig i 2021)
 • Anlæg og ophold ved Gl. Skivehus
  Delprojekt 1:
  o  Å-stiens etape 1: Elværksbroen til Gl. Skivehus (færdig)
  o  Udsigtsplatform bag Gl. Skivehus (færdig)

  Delprojekt 2:
  o  Haveanlæg ved Gl. Skivehus (forv. færdig 2021)
  o  Å-stiens etape 5: Sl. Skivehus til Østerbro (forv. færdig 2021, midlertidig sti færdig)

 • Idræts-og Kulturparken
  o  Å-stiens etape 4: Å-rummet til Engvej (forv. færdig ultimo 2020)
  o  Å-rummet (forv. færdig ultimo 2020)
  o  Syningen langs atletikstadion (forv. færdig ultimo 2020)
  o  Banestiens etape 3: Stadion til Engvej (forv. færdig i 2021)
  o  Kunstprojekt langs banestien (forv. færdig i 2021)
  o  Museumsparken
  o  Aktivitetsområde
  o  Det nye tennisområde
  o  Syningen langs det nye tennisområde

Elværkskvarteret

Et andet stort BigBlue Skive-projekt er Elværkskvarteret. Helhedsplanen for området blev endeligt godkendt af Skive Byråd i februar 2019. Planen omfatter området på begge sider af Brårupgade og har til formål at skabe muligheder for omdannelse og udvikling af de tidligere elværks- og slagteriområder ved Skive Å. Helhedsplanen danner grundlag for den kommende og nu igangværende lokalplanlægning inden for området, og sætter de overordnede rammer blandt andet bebyggelse, udlæg af grønne områder, trafikbetjening mv. Områdets primære anvendelse vil være boliger. Du kan finde planen ved at klikke her.

Der er vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for boliger og liberale erhverv i det tidligere Slagteri. Derudover er planlægningen for punkthuse i den nordvestlige del af området under afklaring.

Skive Byråd har desuden i starten af 2020 besluttet, at der skal udarbejdes en landskabsplan for hele Elværkskvarteret, så der foreligger en konkret plan for udformning af byrum og landskaber indenfor området. Landskabsplanen forventes udarbejdet i 2020.

Publiceret 25-05-2020