Leder: I borgernes tjeneste

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Vi kan, som borgere i Danmark, være stolte af vores folkestyre. Som kommunalt ansatte kan vi også være særligt stolte af, at vi i vores arbejde så direkte bidrager til et aktivt og levende folkestyre, hvor vores lokale politikere sætter den overordnede kurs for den indsats, vi gør hver dag. Politikerne repræsenterer borgerne, og på den måde arbejder vi dobbelt i borgernes og samfundets tjeneste.

Der har netop været valg til byrådet, og Skive Kommunes borgere har bestemt, hvem der skal udgøre den politiske ledelse af vores kommune de næste fire år. I Skive Kommune har vi tradition for et godt politisk klima med engagerede og ordentlige politikere, som gør en stor indsats. For borgere og for virksomheder. For udvikling af kommunen og for den kommunale velfærd. Men også for os som medarbejdere. Jeg hører ofte politikerne give udtryk for, hvor vigtigt det er at værne om vores organisation og alle vores medarbejdere. Politikerne har generelt stor respekt for den indsats, der ydes i alle dele af vores organisation, for fagligheden og for den arbejdsomhed, der lægges for dagen.

GENSIDIG RESPEKT

Det er vigtigt for os, at der er et godt politisk klima, og at der er et positivt samspil mellem det politiske niveau og os som udførende organisation. Det er for os langt vigtigere, end hvordan mandaterne fordeler sig. Vi vil derfor altid gøre alt, hvad vi kan for at støtte vores byråd i at udføre deres politiske ledelse og for at gennemføre byrådets politik. Grundlaget for det gode arbejdsklima og det gode samarbejde er, at respekten er gensidig.

I hverdagen fokuserer vi hver især på vores eget arbejde, på vores eget fagområde og på indsatsen på vores egen arbejdsplads. Sådan skal det være – det er det, der får hverdagen og hele vores organisation til at fungere. Men vi glemmer nemt at se det store kommuneperspektiv og mister måske forståelsen for, at beslutninger ikke er tilfældige eller uovervejede, men er et resultat af bevidste politikker, valg og prioriteringer. For os som medarbejdere, der brænder for vores eget område, kan det, som vi måske oplever som uhensigtsmæssigt eller uordentligt, være den bedst mulige løsning i et mere helhedsorienteret politisk perspektiv, hvor der til tider må træffes svære valg og prioriteres benhårdt.

MANGE VALG

Valget har været med til at sætte fokus på kommunen som en politisk styret organisation. Også for os som medarbejdere i den kommunale organisation er det politiske niveau kommet lidt tættere på, end det plejer at være i hverdagen. Vi bliver i valgkampen endnu mere opmærksomme på, at vores indsats og vores daglige arbejde i høj grad hviler på nogle politiske synspunkter og politikernes mange valg, som træffes i byrådsarbejdet. De tilbagevendende kommunalvalg kan således være med til at minde os om, at vores indsats også bygger på nogle bevidste valg og prioriteringer, som må foretages politisk. Det bidrager til forståelse for den situation, vi oplever i kommunen og på de enkelte arbejdspladser.

Også blandt kommunens borgere er kommunens indsats og den politiske ledelse kommet tættere på. Borgernes engagement og forståelse for kommunen som en samfundsinstitution, hvor vi alle har et ansvar for at bidrage og have en holdning, er med til at styrke os som kommune. Jeg ser frem til, at vi nu sammen skal understøtte og arbejde med det nye byråd for i sidste ende at tjene Skive Kommunes borgere og virksomheder bedst muligt i de kommende år.

Publiceret 18-12-2017