Leder: Personalepolitik version 2.0

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Trivslen på landets offentlige arbejdspladser er blevet et varmt emne. Det skyldes ikke mindst forventningerne om mangel på arbejdskraft i de kommende år.

I regeringens kvalitetsreform, i de nye overenskomster, i aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, i trepartsaftalen osv., supplerer en række ”bløde” HR-elementer de traditionelle ”hårde” økonomiske elementer. Det drejer sig om bedre trivsel og mere attraktive arbejdspladser gennem f.eks. bedre ledelse, lederevaluering, trivselsmålinger, årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og seniorordninger.

I Skive Kommune er vi lige nu ved at nærstudere aftalerne, og de krav de stiller til os som arbejdsplads og som arbejdsgiver. Umiddelbart er det dog mit indtryk at vi allerede opfylder langt de fleste af de ”nye” krav som stilles til os.

Jeg tror at årsagen, til at vi i så høj grad er på forkant med kravene og forventningerne til os som arbejdsplads, skal findes i det gode samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Det har blandt andet resulteret i det solide grundlag vi har i vores personalepolitik, hvor langt de fleste initiativer – og flere til – allerede er skrevet ind.

Jeg vil ikke dermed påstå at vi ikke kan gøre det bedre. Vi skal hele tiden gøre alt hvad vi kan for at være en attraktiv arbejdsplads. Vi, der arbejder i kommunen i dag, skal være glade for at komme på arbejde og stolte af vores arbejdsplads. Men også dem der ikke arbejder her skal vide, at kommunen er en spændende arbejdsplads med gode vilkår for medarbejderne.

Dette skal vi holde os for øje når vi nu evaluerer personalepolitikken ude på arbejdspladserne og i MED-systemet. I Hoved-MED, i direktionen og i HR- og Kommunikationsafdelingen vil vi derfor lytte meget interesseret til de meldinger og forslag som kommer ind i forbindelse med den høring som er i gang lige nu. Jeg håber I vil bruge al jeres kreativitet og komme med nogle spændende og realistiske bud på hvordan Skive Kommune kan blive en endnu bedre arbejdsplads.

 

Publiceret 14-09-2008