Leder: RENT LIV på Skive-egnen og i Skive Kommune

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Det har været et stort arbejde og taget et godt stykke tid præcist at definere Skives særlige styrker. Og alligevel er det så indlysende, hvad vi er særligt gode til og hvad der gør Skive-egnen og Skive Kommune til noget særligt. Det er Fjorden, Det aktive liv, Bæredygtig energi og Maden.

Jeg synes det er vigtigt, at vores brand er en autentisk del af vores identitet, og alt tyder på - når vi lytter til borgerne og medarbejderne - at vi har ramt rigtigt.

Borgernes og medarbejdernes billeder af RENT LIV er selvfølgelig ikke præcis de samme hos alle. Jeg ser det som klart positivt, at folk tolker RENT LIV forskelligt. Vi er forskellige, har forskellige interesser, holdninger og værdier, men vi er fælles om, at dét at bo på Skiveegnen eller arbejde ved Skive Kommune er RENT LIV.

Branding er et redskab

For os i Skive Kommune er RENT LIV en brandingstrategi, det er et vigtigt redskab, der skal være med til at give øget vækst, og målet er, at brandingen skal medvirke til at udbrede kendskabet til vores gode sider, vores tilbud og services, både til nuværende og nye borgere, virksomheder, turister og medarbejdere.

Lederevaluering

I løbet af årets første måneder har vi gennemført evaluering af i alt 167 ledere i Skive Kommune. Næsten 3.000 medarbejdere har deltaget i undersøgelsen.

Det helt overordnede resultat er meget positivt. Der er enighed blandt ledere og medarbejdere om, at vores ledelsesværdier, som danner grundlag for evalueringen, er gode og relevante og dermed fortsat kan være en ledestjerne for fortsat udvikling af god ledelse i Skive Kommune.

Lederne gør det godt

Oplevelsen af hvordan lederne så udlever værdierne viser, at ledernes ledelsespraksis helt generelt vurderes som ’god’. Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at det kraftige fokus vi har på god ledelse, resulterer i en generel oplevelse af, at vi har god ledelse i Skive Kommune. Tak til lederne for indsatsen og tillykke med det gode resultat!

Jeg håber, at den enkelte leder nu vil bruge evalueringen konstruktivt i det videre forløb, og med udgangspunkt i rapporten og en tilbagemelding fra sin chef, gøre sig overvejelser om på hvilke punkter han eller hun vil udvikle sig og hvordan det kan ske. Disse overvejelser foregår bl.a. i en dialog med medarbejderne, sådan at lederen får det bedst mulige grundlag for sin udvikling.

Jeg vil gerne sige tak for den gode tilslutning til gennemførelsen af evalueringen og jeg håber I alle vil deltage konstruktivt i det videre arbejde, med det mål fortsat at udvikle ledelsen i vores kommune, til glæde for både os selv og vores borgere.

 

Publiceret 08-06-2012