Gudrun Handberg og Peter Nielsens Fond til støtte for ældre og handicappede i Håsum

Legatet kan søges af:

- Handicappede eller ældre borgere i Håsum sogn eller nærmeste opland dertil, eller personer som har haft særlig tilknytning til Håsum

- Handicap- eller ældreorganisationer, der iværksætter eller udbygger aktiviteter for medlemmerne i Håsum sogn eller opland dertil

Legatmidlerne vil blive uddelt ud fra trangskriteriet og almene velgørende aktiviteter i lokalområdet inden for ældre- og handicapområdet.

Enkeltpersoner bedes derfor oplyse, om de har tilknytning til området, ansøgerens økonomi, herunder indtægter og formue og om der evt. er sket noget uforudset.

Ældre- og handicapforeninger bedes redegøre for, hvad de ønsker at evt. midler skal anvendes til.

Ansøgninger skal være Byrådssekretariatet i hænde senest fredag den 29. maj 2020, hvorefter bestyrelsen vil vurdere de indkomne ansøgninger.

Skive Kommune

Byrådssekretariatet

Torvegade 10

7800 Skive

E-mail: bya@skivekommune.dk

Publiceret 05-03-2014