Grundlisten - Nævninge og domsmænd

Ansøgning om at komme på grundlisten

 

Fristen for at ansøge om at komme på grundlisten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023 er udløbet. Det er ikke længere muligt at ansøge.

 

Der udarbejdes en grundliste hvert fjerde år, så næste gang der skal udarbejdes en grundliste vil blive vinteren 2022/2023. Det er ikke muligt at ansøge i den mellemliggende periode.

Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd kaldes under èt for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med èn eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, hvilket betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, der udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten.

Til grundlisten skal der vælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger og man må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af den 4-årige periode.

Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand:

1)      Ministre,

2)      ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,

3)      ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,

4)      advokater og advokatfuldmægtige

5)      præster i folkekirken og andre trossamfund.

 

Publiceret 30-04-2018