Årsberetningen indeholder: 

  1. En sammenfatning af kommunens økonomiske situation (ledelsens årsberetning)
  2. Hoved- og nøgletal
  3. En redegørelse for regnskabspraksis
  4. De obligatoriske oversigter til regnskabet: resultatopgørelse, balance (aktiver og passiver), drifts- anlægs- og finansieringsoversigter med noter, personaleoversigt, bevillingsoversigt samt overførsler mellem årene

Publiceret 29-04-2020