Konsulentydelser i forhold til legepladssikkerhed

Vi tilbyder blandet andet:

  • Gennemgang og sparring vedrørende legepladser og legeredskaber i forhold til DS-1176 af uddannet legepladsinspektør fra Teknologisk Institut.
  • Udførelse af rutinemæssig visuel inspektion jævnfør DS-1176 således at jeres legeplads altid vil fremstå sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Den rutinemæssige visuelle inspektion foregår ud fra et skema som tager sit afsæt i netop jeres behov.
  • Den nyeste viden på området da vi er medlem af brancheforeningen af uvildige legepladsinspektører.
  • Reparationer af eksisterende legeredskaber, eksempelvis udskiftning af sand, gynger, snore eller wire.
  • Udarbejdelse af egen kontrolskema til brug ved den rutinemæssige inspektion jævnfør krav i DS-1176.
  • Udarbejdelse af rapporter eller notater vedrørende enkelte legeredskaber eller hele legepladser.
  • Levering af certificeret faldunderlag og udlægning.

Konsulentydelser i forhold til grøn arbejde

Vi tilbyder blandt andet:

  • Sparring og videndeling i forhold til nyplantninger, beskæring, og græspleje efter fast timepris.
  • Et uforpligtende og gratis tilbud på enkel ydelser, eller en helhedsorienteret plejeløsning.

Konsulentydelser i forhold til anlægsarbejde

Vi tilbyder blandt andet:

  • Et uforpligtende tilbud på en hvilken som helst anlægsopgave – stor som lille.

Publiceret 24-10-2017