Sløjfning af drikkevands- og markboringer

Hvis din ejendom tilsluttes en ny vandforsyning eller alment vandværk, eller hvis din brønd/ boring ikke længere anvendes, skal du sørge for at få den sløjfet for at beskytte grundvandet.

Sløjfning af brønde og boringer må kun udføres af en autoriseret brøndborer (brøndborer som har gennemført en godkendt uddannelse). Du kan finde listen med godkendte brøndborere ved at klikke på dette link til www.geus.dk. Brøndboreren skal sørge for at indsende en sløjfningserklæring.

Find skemaer online

Via ansøgningssystemet Byg og Miljø kan du finde skemaer og anmelde en sløjfning online. Du skal starte med at logge på med NemID og taste din adresse ind. Derefter får du mulighed for at vælge de skemaer, du skal bruge. Der er to skemaer, der omhandler sløjfning af brønde:

  • Skemaet "Sløjfning af brønd/boring" skal bruges, hvis du ønsker at anmelde en aktuel sløjfning, det vil sige en sløjfning af en brønd eller boring, hvor du har nærmere kendskab til sløjfningen.
  • Skemaet "Oplysning om historisk sløjfning af brønd, boring", skal bruges, hvis du ønsker at anmelde sløjfning af en brønd eller boring, der er foretaget for længere tid siden, for eksempel af en tidligere ejer.

 

Publiceret 15-01-2018